Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid

Jember, 17 April 2020 Nomor             : 421.3/ 211 /101.6.5.2/2020 Sifat                : PENTING                                                     Kepada Yth. Lampiran         :                                                                   Bapak Ibu Orang Tua Siswa Kelas X, XI Hal                  :                                                           Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Selengkapnya